۲۲ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اپلیکیشن نوروکید با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد.
۲۴ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در فصلنامه مغز و شناخت

زهرا سلطانی فر هم بنیانگذار استارتاپ نوروکید در بیست و یکمین شماره این فصلنامه از اپلیکیشن نوروکید، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفته است.
۲۳ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در بنیاد بازی‌های رایانه‌ای

جایزه بازی‌های جدی روز جمعه، پنجم آذرماه میان جمعی کوچک از شرکت‌کنندگان و اهالی رسانه، پنج سالگی‌اش را جشن گرفت.
۲۴ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در اکوموتیو

در این مصاحبه، اکوموتیو به معرفی اپلیکیشن نوروکیدپرداخته که به صورت جامع در حوزه اتیسم فعالیت می‌کند.
غربالگری آنلاین رایگان