۲۴ مرداد, ۱۴۰۱
ecomotiveinterview

نوروکید در اکوموتیو

در این مصاحبه، اکوموتیو به معرفی اپلیکیشن نوروکیدپرداخته که به صورت جامع در حوزه اتیسم فعالیت می‌کند. به گفته بنیانگذار این اپلیکیشن، نوروکید با هدف تشخیص زود هنگام اتیسم و کمک به والدین آنها به دنیای اتیسم وارد شد.
غربالگری آنلاین رایگان