۲۳ مرداد, ۱۴۰۱
banner-seriousgame

نوروکید در بنیاد بازی‌های رایانه‌ای

جایزه بازی‌های جدی روز جمعه، پنجم آذرماه میان جمعی کوچک از شرکت‌کنندگان، منتخبان و اهالی رسانه، پنج سالگی‌اش را جشن گرفت تا انتظارها برای همه کسانی که در بخش‌های مختلف پنجمین دوره جایزه بازی‌های جدی شرکت کرده بودند به پایان برسد.
غربالگری آنلاین رایگان