۲۳ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در بنیاد بازی‌های رایانه‌ای

جایزه بازی‌های جدی روز جمعه، پنجم آذرماه میان جمعی کوچک از شرکت‌کنندگان و اهالی رسانه، پنج سالگی‌اش را جشن گرفت.
غربالگری آنلاین رایگان