۵ آبان, ۱۴۰۱

تشخیص اختلال اتیسم

برای تشخیص زودهنگام اختلال اتیسم، ارزیابی دقیق و منظم تاخیرات رشدی از زمان نوزادی تا سن مدرسه، بسیار مهم است.
غربالگری آنلاین رایگان