۹ آذر, ۱۴۰۱

خشم در کودکان

خشم می‌تواند نشان دهنده یک نگرانی اساسی باشد. اما عصبانیت‌های مکرر بیش از ۱۰ دقیقه، می‌تواند نشان دهنده چالش‌های رفتاری در کودکان باشد.
غربالگری آنلاین رایگان