۲۴ دی, ۱۴۰۱

تاخیر گفتار در کودکان

تاخیر در گفتار همیشه نشانه‌ای از چالش‌های فیزیولوژیکی و روانی نیست. اما برخی از اختلالات عصب - رشدی ممکن است منجر به تاخیر گفتار در کودکان شود.
غربالگری آنلاین رایگان