۲۴ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در فصلنامه مغز و شناخت

زهرا سلطانی فر هم بنیانگذار استارتاپ نوروکید در بیست و یکمین شماره این فصلنامه از اپلیکیشن نوروکید، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفته است.
غربالگری آنلاین رایگان