۲۴ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در فصلنامه مغز و شناخت

فصلنامه مغز و شناخت با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منتشر می‌شود. زهرا سلطانی فر هم بنیانگذار استارتاپ نوروکید در بیست و یکمین شماره این فصلنامه از اپلیکیشن نوروکید، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفته است. در این بلاگ می‌توانید متن این مصاحبه را بخوانید.
غربالگری آنلاین رایگان