۲۲ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در معاونت علمی و فناوری

اپلیکیشن نوروکید با هدف کمک به غربالگری اختلال اتیسم، بهبود کارکردهای شناختی و دسترسی آسان والدین به متخصصان، بانک اطلاعاتی اتیسم و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد.
غربالگری آنلاین رایگان