۲۲ مرداد, ۱۴۰۱

نوروکید در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اپلیکیشن نوروکید با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد.
غربالگری آنلاین رایگان